# سوالات_من

پزشک عمومی و دیگر هیچ!

  ایرانم! به خیالم امسال باید ایران را توی خواب میدیدم اما...ایرانم! .............. نرسیده سوژه پیدا کردم جلوی ورودی درمانگاه نوشته: سوراخ کردن گوش حجامت پزشک عمومی تزریقات باز دستشان ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 66 بازدید