طبیبانه

دست نوشته هاي پزشك بانودردوران دانشجوئی

پزشک عمومی و دیگر هیچ!

  ایرانم! به خیالم امسال باید ایران را توی خواب میدیدم اما...ایرانم! .............. نرسیده سوژه پیدا کردم جلوی ورودی درمانگاه نوشته: سوراخ کردن گوش حجامت پزشک عمومی تزریقات باز دستشان ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 66 بازدید
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
1 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
2 پست
مرداد 90
4 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
5 پست
اسفند 89
1 پست
آبان 89
6 پست
مهر 89
3 پست
شهریور 89
2 پست
خرداد 89
17 پست
شهریور 88
3 پست
بحث
10 پست
دلتنگی
9 پست
استاد
8 پست
pre_خاطرات
19 پست
خاطرات
16 پست
white_coat
2 پست
امتحان
5 پست
my_instructors
7 پست
واحد
1 پست
ثبت_نام
2 پست