بازی

روحم میخواهد برود یک گوشه بنشیند پشتش را بکند به دنیا پاهایش را بغل کند و بلند بلند بگوید: من دیگر بازی نمیکنم

/ 9 نظر / 147 بازدید
محمد

چی شده؟ در بازی باخته ای؟

پزشک

چقدر آشنا بود این حس بهار مبارکت

ایرمان

آی گفتی....

هشت الهفت

کي زدتت؟؟؟؟ کدومشون؟؟؟بيا قهر نکن. بچه ها اين هم بازي بدين...بيا...بيا ....[چشمک]

فرهاد

روح من دلش میخواد بره یک گوشه بشین تنها پشت کنه به دنیا و خوب و بدش پاهاشو زانو کنه بغل کنه توی سینش نفس و توی سینه تا زور داره زندون کنه بعد یهو بلند بلند بترکه داد بزنه من از این دربدری خسته شدم من دیگه نمیخوام بازی نمیکنم کاش میشد زندگی رو بازی بدم

فرهاد

روح من دلش میخواد بره یک گوشه بشین تنها پشت کنه به دنیا و خوب و بدش پاهاشو زانو کنه بغل کنه توی سینش نفس و توی سینه تا زور داره زندون کنه بعد یهو بلند بلند بترکه داد بزنه من از این دربدری خسته شدم من دیگه نمیخوام بازی کنم کاش میشد از این به بعد زندگی رو بازی بدم

ٍٍُO.M

زندگی چیزهای جالب توجه زیادی داره که فکر میکنم خیلی زوده از بازی بیرون برید