سال نو

سلام سال نو مبارک

خیلی وقت بود نیومده بودم اینجا. انگار اتفاق خاصی هم نبوده نبودن من. دنیا همینه دیگه!

یه ذره گردو غبار گرفته بود اینجا رو

سرم شلوغ بود خیلی. توی این مدت خیلی کارها کردم وخیلی اتفاقها افتاده

لبخند

/ 1 نظر / 122 بازدید