دزدی رویا

هرروز داری بیشتر شبیه میشوی،

بیشتر شبیه میشوی به رویای من که شاید چون فقط اسمش رویا بود انتظار دیدنش را نداشتم .

اما توکه رویا نیستی ، نه؟ منظور من دقیقا تو نیستی دقیقا خود تو که ظاهرت را از روی آدم توی رویاهای من کپی کردند ولابد توی رویا هم قانونی نیست که اثر آدم را برای خودش نگه دارد ، تو که جایگاهت توی دانشگاه همانی هست که من میخواستم ،منظورم تو نیستی حتی با اینکه این آخرین دزدی رویایم راهم باید نادیده بگیرم، توی رویای من حتما باید یک کشف مهم علمی میکردی که آن هم شد و مبارکت باشد که با تحقیقاتت دوتا از بیماریهای مهم بشری درمان میشوند منظورم کسی شبیه توبود. اما بدان همه اینها را مدیون منی . اگر من توی رویایم تورا نمیساختم حتما حالا نبودی .

آخر همه واقعیت ها یک روزی رویا بودند ...

/ 4 نظر / 120 بازدید
ایرمان

براووو بر جمله آخر!

ٍٍُO.M

متن قشنگی بود